Göra en affärsplan

Det är bra att man har en bra affärsplan om det är så att man har ett företag, ja det är väldigt viktigt att ha en bra affärsman så att det blir så bra som det kan bli.  Ibland så kan man behöva en Kurs i hur du skapar en bra affärsplan. Det är ju inte alltid så att man känner att det går så lätt eller att det är så enkelt att göra en affärsplan. Ja det är bra att kunna få lite extra hjälp så att man känner att man kan få det så bra som möjligt. För det är som sagt viktigt att man ser till att man har en bra affärsplan och då kan det vara en väldigt bra ide att gå en liten kust som hjälper en med det.

Bra att lära sig mer

Ja man kan alltid lära sig mer och det tar aldrig slut, ja det är ju toppen om man känner att man blir bättre på det man håller på med .Och man slutar ju aldrig att lära sig saker och det är väl toppen om det är så att man blir bättre på det man håller på med så att ens företag kan gå ännu bättre och att man lär sig nya saker. Ja man vill ju att det ska bli bra och att man ska kunna få så bra avkastning som möjligt och det kan man få inom att gå en kurs så att man kan lära sig det nya sätt att göra saker på. Det går ju hela tiden framåt och det kommer nya sätt att göra saker på och då är det bra att man är med på det och att man hänger med i det som man håller på med. 
Så att gå en kurs kan vara något som är väldigt bra.